Lovgrundlag

Lovgrundlag

Lovgrundlag for tandreguleringsbehandling:

Tandregulering – behandling af tandstillingsfejl!

Tandregulering er en integreret del af tandplejens tilbud til børn og unge.

Målet for den kommunale tandplejes tandreguleringsservice er at behandle tandstillingsfejl, der udgør en risiko for skader

  • Det er fastlagt ved lov, hvilke typer tandstillingsfejl, vi må tilbyde at rette.
     
  • Vi tilbyder behandling af de tandstillingsfejl, der på længere sigt har betydning for børnenes bid og funktion.. Der tilbydes derfor ikke behandling, der kun er af kosmetisk art! 

Tidspunkt for behandling
Undersøgelse for tandstillingsfejl er en del af den kommunale tandplejes regelmæssige undersøgelser.

Barnet henvises  af sin  sædvanlige tandlæge til nærmere undersøgelse hos specialtandlæge, hvis der skønnes behov for det.

Tilbud gives kun én gang
Tilbud om behandling af tandstillingsfejl gives på det tidspunkt, hvor man kan få det bedste resultat, og det vil ikke være muligt senere at tilbyde en behandling!

Man kan således ikke senere rejse krav om behandling, hvis man siger NEJ til tilbuddet om tandregulering på dette tidspunkt.

 

Mere detaljerede oplysninger om lovgrundlaget findes her:  http://fsonet.dk/love/visit.htm