Forebyggelse af rygestart

Forebyggelse af rygestart

Forebyggelse af rygestart i grundskolen

Sundhedshus Svendborg har i samarbejde med SSP-konsulenterne og Nymarkskolen udviklet en temadag fro 7. årgang med fokus på forebyggelse af rygestart.

 

Temadagen kan indeholde dialog, praktiske øvelser (sugerørsøvelser, kuliltemåling, tip en 13’er, lungeanatomi – og fysiologi)

Temadagen tilrettelægges og udføres af skolernes lærere, SSP-konsulenterne og medarbejdere fra Sundhedshus Svendborg. 

 

Temadagen kan aftales med SSP-konsulent Marianne Grønbech som kan kontaktes på tlf. 2488 6397 eller mail: Marianne.Groenbech@svendborg.dk