Kræft

Kræft

Svendborg Kommune tilbyder en særlig indsats for borgere med kræft.

Formålet er grundlæggende at understøtte din evne til at tage hånd om dit eget liv og give dig redskaber til bedst muligt at håndtere en hverdag med kræft eller senfølger af denne.

Alle forløb indledes med en samtale, hvor dine ønsker og behov bliver afdækket. Ud fra samtalen tilrettelægger vi det videre forløb.

I tilbuddet for rehabilitering er det muligt at deltage i:

Mestringskursus:

Kurset indebærer undervisning i emner som mestring i hverdagen, håndtering af stress, ændring af livsstil, den naturlige krise, det vigtige netværk og navigation i sundhedsvæsnet.
 

Intimitet, krop og seksualitet:

En sygdom kan påvirke hele livssituationen - også forholdet til kroppen, intimiteten og seksualiteten, og måske også forholdet til mandighed/kvindelighed - lige meget om man er i parforhold eller er single og uafhængigt af alder. En eventuel partner kan også påvirkes på forskellig måde af hele forløbet.

Det kan både skyldes sygdommen i sig selv med måske træthed og manglende overskud, eller bivirkninger af medicin og behandlinger. 

Vi vil komme ind på de mere fysiske og på de psykologiske ændringer i kroppen, selvbilledet og forholdet til andre og komme med forslag til hvad du/I selv kan gøre for at få det bedre. Der vil være plads til deltagernes spørgsmål, emner og debat, men det er også helt ok bare at komme for at lytte og måske blive inspireret. Oplægget varer 1,5 time og foregår i Sundhedshus Svendborg.

Partner/ægtefælle er meget velkommen på holdet - men holdene deles op efter køn, så mænd og kvinder er i hver sin gruppe (partnere skal tilmeldes sig til holdet med deres eget køn).

Nyttige links 

Individuel ergoterapi:

Når sygdom bliver en del af hverdagen, kan selv helt almindelige hverdagsaktiviteter opleves udfordrende, og du kan opleve dig begrænset i at kunne gøre det, der er vigtigt og betydningsfuldt for dig.
Via et målrettet, individuelt forløb ser vi sammen på, hvilke forandringsønsker du har for en bedre hverdag.
Det kan for eksempel være, vi sætter fokus på, hvordan energien kan forvaltes bedst muligt, hvis du oplever træthed eller er påvirket af lufthunger.
Eller vi kan sætte fokus på balancen i din hverdag, når for eksempel vaner, interesser, dit sociale liv, dit livsmod og identitet er udfordret.
Sammen sætter vi mål med afsæt i: ”At arbejde væk fra hvad der er i vejen med dig og hen imod, hvad er vejen frem for dig”.

Fysisk træning:
Træningen er individuelt tilrettelagt og foregår på hold med andre der har eller har haft kræft.
Træningen kan give dig flere kræfter til at tackle sygdom og behandling. Og den kan medvirke til, at du kommer i bedre form efter dit sygdomsforløb.
Forløbet varer seks uger med fremmøde to gange om ugen.

Kostvejledning:
Vejledningen er rettet mod henholdsvis over- og undervægt og er til dig, som har behov for en justering af kosten. Der vil være fokus på de forhold, der er relevante for dig. Der vil være mulighed for at få individuel eller gruppevejledning af klinisk diætist.

Rygestop:
Forløbet afholdes i Sundhedshus Svendborg, Hulgade 9, 5700 Svendborg. Der er løbende optag og opstart af nye rygestophold.
Læs mere her: Rygestop
 

Samtaler:
Når du starter i Mit Liv bliver du kontaktet af din kontaktperson, som du mødes med til en indledende samtale. Når du er færdig i Mit Liv mødes i igen til en afsluttende samtale.
Der er også mulighed for at have samtale undervejs, hvis du har brug for sparring.

Alle rehabiliteringsforløb afsluttes med en samtale, hvor der følges op på forløbet, og på hvordan forandringerne kan fastholdes.

Målgruppe:
Du skal være over 18 år og have eller have haft kræft.

Praktisk info:
Samtalerne og aktiviteterne afholdes som udgangspunkt i Sundhedshus Svendborg. 

Hvornår:
Forløbet for den enkelte borger tilrettelægges ved den indledende samtale.

Henvisning/tilmelding:
Du kan henvises af egen læge, men du kan også selv tilmelde dig ved rehabiliteringskonsulenten.